Pogoji poslovanja - Top 10 Potovanja

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE DRUŽBE TOP 10 POTOVANJA

Lastnik Top10potovanja.com in Top 10 Potovanja je družba Travel Sales Consultancy SL, ki je potovalna agencija s sedežem v Španiji na 4-4 Calle Londres, 29639 Benalmadena, in registrirana pod poslovno številko B-93395275. Številka licence potovalne agencije je CIAN-296565-2.

Za turistične aranžmaje, ki jih organizira Top 10 Potovanja in ki se prodajajo v Sloveniji, primarno veljajo splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje (tj. pogoji in navodila, kot jih določa Združenje turističnih agencij Slovenije in potrošniški ombudsman), medtem ko se pričujoči splošni pogoji uporabljajo sekundarno. V kolikor pride do razlik ali navzkrižij med temi splošnimi pogoji in splošnimi pogoji, kot jih določa Združenje turističnih agencij Slovenije, se upošteva določila slednjih.

Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe, sklenjene med stranko in družbo Travel Sales Consultancy SL kot tudi za vse pogodbe, sklenjene med stranko in družbo Top10potovanja.com. Ti splošni pogoji se stranki vročijo pred sklenitvijo pogodbe.

Družba Top 10 Potovanja lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni te splošne pogoje. Te spremembe ne veljajo za rezervacije pri družbi Top 10 Potovanje, ki so že bile potrjene.

1. člen – Nadzorni organ in garancija potovanja turističnega aranžmaja

Smo špansko podjetje in zato naše delovanje nadzira španski potrošniški organ, ki deluje pod regionalno vlado Andaluzije CIAN (CIAN je španska zveza, ekvivalentna Zvezi potrošnikov Slovenije) in ki upravlja s kavcijami z namenom zagotavljanja vaše finančne varnosti v malo verjetni situaciji, da bi družba postala plačilno nesposobna v času vašega potovanja.

Z agencijo CIAN lahko stopite v stik z uporabo spodnjih kontaktnih informacij:

NEGOCIADO DE AGENCIA DE VIAJES
Servicio de Empresas y Actividades Tcas.
Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo.
Edificio Torretriana c/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n (Phone no. 662976965)
41071 Sevilla

E-pošta: [email protected]

V poslovni register smo vpisani kot potovalna agencija z naslednjimi podatki:

Registrska številka podjetja, vpisanega v register agencije CIAN kot potovalna agencija, je:CIAN-296565-2.

2. člen – Odpoved rezervacije

Stranka ima pravico odpovedati svojo rezervacijo v primeru, da družba Top 10 Potovanja zviša ceno rezervirane ponudbe ali če stranka upravičeno dvomi o sposobnosti družbe Top 10 Potovanja, da izvede aranžma, ki je predmet pogodbe, ali če se stranka ne more udeležiti potovanja zaradi nepričakovanega ali resnega dogodka, ki vpliva na potnike. Pri odpovedih se lahko v vsakem primeru zaračunajo morebitni nastali stroški, opredeljeni v 3. členu teh Splošnih pogojev.

 

3. člen – Odpovedi in/ali spremembe strank

1. Pogoji in določila letalskih prevoznikov ne dovoljujejo preklica letalskih vozovnic, razen če ni določeno drugače. Če želi stranka preklicati ali spremeniti svoj let, se mora obrniti na zadevnega letalskega prevoznika. Družba Top 10 Potovanja se ukvarja tudi s preklici potovanj. Cenik storitev se nahaja na dnu besedila.

2. Nastanitve ni mogoče odpovedati brezplačno, razen če je to navedeno pri rezervaciji. V kolikor je nastanitev mogoče preklicati, mora stranka v vsakem primeru plačati stroške storitev* in stroške odpovedi, ki jih je utrpel ponudnik nastanitvenega objekta in s katerimi se stranka seznani ob rezervaciji.

3. Zahteve za preklic in spremembe je treba poslati po elektronski pošti. Kot prejete se štejejo na dan, ko je bilo poslano obvestilo o prejemu, kar pa ne velja za zahteve za preklic in spremembe, ki prispejo po 17.00 uri. Te zahteve so evidentirane kot prejete naslednji dan.

Našim potnikom priporočamo, da si uredijo potovalno zavarovanje, ki pokriva vsaj primer odpovedi potovanja zaradi bolezni. Zavarovalno kritje se lahko razlikuje, zato preverite, da je vaše zavarovalno kritje ustrezno.

*Stroški za storitve spreminjanja in odpovedi

Strošek naknadnega preklica letalske vozovnice po nakupu vozovnice (samo v primeru, če vrsta vozovnice dovoljuje): 15% vrednosti letalske karte oz. minimalno 50 €/rezervacija + možni stroški odpovedi, kot jih zaračuna letalski prevoznik oziroma globalni sistem za rezervacijo letalskih vozovnic. Upoštevajte, da če je odpovedana letalska vozovnica upravičena do vračila davka, so bili ti stroški že upoštevani v zneskih, ki jih je treba vrniti, zato se povračila davka ne povrnejo posebej.

Strošek naknadne spremembe letalskega prevoznika po nakupu vozovnice (samo v primeru, če vrsta vozovnice dovoljuje): 20 €/rezervacija + možni stroški odpovedi, kot jih zaračuna letalski prevoznik oziroma globalni sistem za rezervacijo letalskih vozovnic, in morebitno razliko v ceni za na novo izbrani datum leta, v kolikor je na tem letu prosto mesto. Upoštevajte, da če je odpovedana letalska vozovnica upravičena do vračila davka, so bili ti stroški že upoštevani v zneskih, ki jih je treba vrniti, zato se povračila davka ne povrnejo posebej.

Strošek naknadne spremembe agencije/podjetja za najem avtomobilov oziroma odpovedi storitve po potrditvi: 30 €/rezervacija + morebitni stroški odpovedi, kot jih zaračuna podjetje/agencija za najem avtomobilov, in možna razlika v ceni zaradi novega datuma rezervacije. V kolikor odpovete rezervacijo avtomobila pri agenciji za najem avtomobilov znotraj 48 ur pred dogovorjenim časom prevzema avtomobila, vam bomo zaračunali 100-% vrednost stroškov.

Strošek spremembe rezervacije hotelske namestitve (v kolikor pogoji to dovoljujejo): 20 €/rezervacija + možna razlika v ceni zaradi novega datuma.

Strošek odpovedi rezervacije hotelske namestitve (v kolikor pogoji to dovoljujejo): 15% vrednosti hotelske namestitve oz. minimalno 50 €/rezervacija + morebitni odpovedni stroški, kot jih zaračuna ponudnik nastanitvenega objekta.

Stroški naknadne odpovedi paketa letalskega prevoza/trajekta + hotelske nastanitve po nakupu vozovnic (samo, če vrsta vozovnice in/ali pogoji rezervacije ponudnika nastanitvenega objekta to dovoljuje):15% vrednosti oz. 70 €/rezervacija + morebitni stroški odpovedi, kot jih zaračuna letalska družba in ponudnik nastanitvenega objekta. Upoštevajte, da če je odpovedana letalska vozovnica upravičena do vračila davka, so bili ti stroški že upoštevani v zneskih, ki jih je treba vrniti, zato se povračila davka ne povrnejo posebej.

Stroški naknadne spremembe paketa letalskega prevoza/trajekta + hotelske nastanitve po nakupu vozovnic (samo, če vrsta vozovnice in/ali pogoji rezervacije ponudnika nastanitvenega objekta to dovoljuje): 20 €/oseba + morebitni stroški odpovedi, kot jih zaračuna letalska družba in ponudnik nastanitvenega objekta. Upoštevajte, da če je odpovedana letalska vozovnica upravičena do vračila davka, so bili ti stroški že upoštevani v zneskih, ki jih je treba vrniti, zato se povračila davka ne povrnejo posebej.

 

Strošek storitve rezervacije: 24,90 € / osebo. Provizija za storitve rezervacije je vključena v skupno ceno rezervacije in vključuje storitve potovalne agencije, povezane z upravljanjem rezervacije, posredovanjem posebnih zahtev ponudnikom storitev, storitvami za stranke pred potovanjem, pošiljanjem in ponovnim pošiljanjem potovalnih e-dokumentov, cenami za dodatne potnike, zahtevanje dodatnih podrobnosti od primera do primera v zvezi s spremembami in stroški odpovedi. Provizija za rezervacije vključuje tudi zahteve za račune z DDV in potrdila o potovalnem zavarovanju. Pristojbina za storitev rezervacije ne bo povrnjena, če je potovanje odpovedano, ker se šteje, da je storitev pred začetkom potovanja dostavljena.

 

Vstopnic za dogodke in podobno ni mogoče spremeniti ali preklicati.

 

Če je rezervacija plačana s kreditno kartico ali obročnim plačilom, je stranka izključno odgovorna za morebitne administrativne stroške in obresti, ki nastanejo pri postopku vračanja denarja zaradi odpovedi.

 

4. člen – Odpovedi in/ali spremembe s strani družbe Top 10 Potovanja

1. Družba Top 10 Potovanje si pridržuje pravico, da prekliče rezervacijo, če stranka ne zagotovi vseh informacij, bodisi svojih bodisi drugih oseb, potrebnih za rezervacijo, ali kakršne koli druge podatke, ki so potrebni za preverjanje identitete plačnika.

2. V kolikor rezervacije ni mogoče izvesti, bo družba Top 10 Potovanja stranko o tem nemudoma obvestila.

3. Včasih lahko pride do situacije, kjer bomo morda primorani spremeniti rezervacijo. Večinoma gre za manjše spremembe, o katerih vas bomo – v kolikor pride do tega – čim prej obvestili po elektronski pošti, in sicer še pred začetkom vašega potovanja. V kolikor gre za večjo spremembo, do katere ni prišlo zaradi razlogov, na katere ne bi mogli vplivati, se bomo potrudili, da vam ponudimo nadomestno možnost, ki ustreza ceni (če je takšna možnost ponujena) plačanega aranžmaja, oziroma vam bomo vrnili denar. Če je prišlo do pomembnih sprememb zaradi razlogov, na katere ne moremo vplivati ​​(opisano spodaj), družba Top 10 Potovanja ni dolžna plačati nobenega nadomestila.

a) Razlogi, na katere družba Top 10 Potovanja ne more vplivati

To so nenavadne, nepredvidljive ovire oziroma višja sila, na katero ne moremo vplivati in katere posledice ne bi mogli preprečiti, tudi če bi bilo storjeno vse, kar bi bilo potrebno za njihovo preprečitev. To vključuje, vendar ni omejeno na vojne, vojno nevarnost, izgrede, državljansko nepokorščino, izredne razmere, teroristična dejanja, naravne nesreče, požare, nenavadne vremenske razmere, poplave ali nihanja vodne gladine, zaprtja letališč – tudi zaradi industrijskih akcij tretjih strank, tehničnih ali vzdrževalnih operacij, ali nepredvidljivih poslovnih odločitev letalskih družb, kot so spremembe voznih redov letov ali spremembe informacijske infrastrukture (vključno z našo spletno stranjo) ali nezmožnostjo dostopanja do interneta – in podobne dogodke, ki so združljivi z veljavno zakonodajo. Drugi nujni razlogi za spremembe vključujejo tudi okoliščine, v katerih se upravitelji nastanitvenega objekta, za katerega ima stranka potrjeno rezervacijo, odločijo, da bodo prestavili začetek turistične sezone na kasnejši datum, kot je bilo prvotno načrtovano, oziroma da jo bodo predčasno zaprli, ali pa, da so upravitelji nastanitvenega objekta storili tehnično napako ter prekomerno zapolnili hotel oziroma je prišlo do nesporazuma med upravitelji in agentom, zaradi česar rezervacije ni mogoče najti ob prihodu v hotel. Rezervacije za potovanje v primeru tehnične napake ni mogoče potrditi. Prav tako je ni mogoče potrditi, če ponudnik nastanitve ali letalski prevoznik ali organizator potovanja ne želi sprejeti rezervacije, kar bo razvidno pred končno potrditvijo rezervacije. V primeru, da bi se to zgodilo, se bomo čim prej obrnili na vas, da se pogovorimo o drugih možnostih.

Organizatorji dogodkov (koncerti, ogledi prostorov nogometnih klubov/tekem nacionalnih nogometnih lig, gledališke predstave, avtomobilistične športne prireditve) in drugi ponudniki turističnih storitev (turistični vodniki, ponudniki ekstremnih športnih storitev) lahko včasih odpovedo dogodke ali spremenijo vnaprej dogovorjeni čas dogodkov. V teh primerih ne moremo zamenjati vstopnic ali npr. odgovarjati za spremembo stroškov letov in rezervacije hotela. V kolikor to dovoljujejo pogoji poslovanja organizatorja dogodka, vam bomo povrnili ceno vstopnice za udeležbo zadevnega dogodka.

V kolikor ni drugače napisano v teh pogojih in navodilih, obžalujemo, da ne moremo prevzeti odgovornosti ali plačati odškodnine v primerih, ko ne bi mogli izpolniti svojih pogodbenih obveznosti zaradi dejavnikov, na katere ne moremo vplivati.

5. člen – E-karte in potrditev rezervacij

Družba ne odgovarja za primere, kjer svojih elektronskih kart ali potrditev rezervacije ne prejmete zaradi nepravilno vnešenega e-poštnega naslova, nastavitev e-pošte ali ker je e-pošta pristala v mapo »neželena pošta.«

Če rezervacijo opravite prek družbe Top 10 Potovanja in v vmesnem času spremenite svoje kontaktne podatke, morate o takšnih spremembah nemudoma obvestiti našo službo za podporo strankam. Poleg tega vas vljudno prosimo, da preverite, ali so vaši podatki skladni s podatki v vašem potnem listu, na kartah in drugih potrdilih/obvestilih.

Vaša odgovornost je, da nas v 72 urah po opravljeni rezervaciji obvestite, v kolikor niste prejeli elektronskih kart ali potrdila o rezervaciji. To velja za vse morebitne informacije o rezervaciji, polete, rezervacije za najem avtomobila, prevoza in podobne storitve, za katere se uporablja elektronska oblika rezervacije/kart.

6. člen – Vozni red letov

Odhode in prihode, prikazane na letalskih kartah, pripravi družba in so samo približki. Čas odhoda ali prihoda se lahko spremeni zaradi kontrole zračnega prometa, vremenskih razmer, operativnih omejitev letalskega prevoznika ali zaradi nepravočasnih prijav potnikov na let na letališču.

O spremembah voznega reda vas bomo obvestili po e-pošti, in sicer boste obvestilo dobili na e-poštni naslov, ki ste ga navedli ob rezervaciji. Stranka je odgovorna za pravilnost e-poštnega naslova in da e-poštna sporočila ne končajo v mapi neželene pošte (»spam«).

Za spremembe časov odhoda ali prihoda s strani letalskega prevoznika ne odgovorjamo, v kolikor se razlikujejo od časa prihoda ali odhoda, kot smo vam ga vnaprej poslali mi. Poleg tega si naš sistem ne zapomni sprememb, narejenih s strani letalskih družb. Letalske karte se bodo samodejno posodobile v skladu z novim voznim redom, kot ga bo določila letalska družba. Prosimo upoštevajte tudi, da če se ne odločite za let, ne da bi se neposredno obrnili na prevoznika, se lahko preostali leti avtomatsko odpovedo brez predhodnega obvestila. V takšnih primerih ne odgovarjamo za nastale stroške. Iz tega razloga morate potrditi svoj let v skladu s časovnim razporedom letov, kot ga določi letalski prevoznik.

Vaša odgovornost je, da vedno preverite čas odhoda in prihoda vaših letov.

V kolikor pride do sprememb ali preklica zaradi razlogov, na katere ne moremo vplivati (npr. višja sila), smo upravičeni do zaračunavanja stroškov za storitve v skladu z našim cenikom.

V primeru, da zamujate, družba Top 10 Potovanja ne more skleniti nobenega posebnega dogovora z letalsko družbo, ker v takšnih primerih veljajo pogoji in navodila, kot jih določa letalski prevoznik. Prosimo, upoštevajte, da so časi odhodov v potrditvah in na kartah lokalni časi. Glede časa prijave na let (»check-in«) in voznega reda letov se morate prepričati pri letalskih prevoznikih. Prav tako se morate zavedati, da gre za najkrajše obdobje pred letom, znoraj katerega so potniki še sprejeti na let, zato da se opravi vse formalnosti pred odhodom. Letalske družbe imajo pravico, da vam onemogočijo vkrcanje, v kolikor ste se prepozno prijavili na let. V takih primerih družba Top 10 Potovanja ali letalska družba ne prevzamejo nobene odgovornosti.

Prosimo, upoštevajte, da imajo letalski prevozniki pravico do spremembe voznega reda letov in da so ruto letenja rezervirali že pred ali med potovanjem.

7. člen – Reklamacije

1. Če stranka meni, da obstaja dovolj razlogov za vložitev reklamacije v zvezi z nastanitvijo in/ali potovanjem, mora to sporočiti predstavniku (hotela, letalskega prevoznika, organizatorja potovanja) na destinaciji. Če težave ni mogoče rešiti na zadovoljstvo stranke na destinaciji sami, mora stranka že med potovanjem stopiti v stik s službo za podopro strankam družbe Top 10 Potovanja. V kolikor je stranka utrpela dodatne stroške v okviru postopka razreševanja težave, za katero se pozneje ugotovi, da jo je povzročila družba Top 10 Potovanja ali tretja oseba, ki je delovala v imenu te družbe, je stranka upravičena do nadomestila samo, če je zadevo prijavila družbi Top 10 Potovanja že na destinaciji in če je družba imela možnost rešiti težavo pred nastankom stroškov.

2. Stranka lahko družbi Top 10 Potovanja reklamacijo vloži v roku 72 ur po vrnitvi s potovanja. Družba Top 10 Potovanja bo po svojih najboljših močeh poskušala najti ustrezno rešitev v roku 30 delovnih dni.

8. člen –Turistična taksa in pristojbine ter posebne pristojbine v ZDA

Cene ne vključujejo dodatnih pristojbin, ki jih zaračunajo različne države in mesta, turističnih taks ali posebnih pristojbin (t.i. »resort fees«), ki so značilne zlasti v Združenih državah Amerike. To so pristojbine, ki jih nalagajo oblasti in se zaračunavajo v hotelih, letališčih in pristaniščih. Teh pristojbin se ne zaračuna na vseh destinacijah.Turističnataksa v povprečju znaša od 0,50 €/dan do 5 €/dan, odvisno od destinacije in klasifikacije hotela. Na tej povezavi vzdržujemo seznam turističnih taks in pristojbin, vendar ne moremo zagotoviti, da so informacije vedno posodobljene.

9. člen – Pravilnost cen, opisov hotelskih storitev, časovnih razporedov in pravil glede prtljage na destinaciji

Po svojih najboljših močeh se bomo potrudili, da bomo dobili točne informacije za vse ponudbe, objavljene na naši spletni strani, vključno s cenami, voznimi redi letov in pravili glede prtljage. Zaradi zelo velikega števila letov in hotelov, ki jih ponujamo na naši spletni strani, se v redkih primerih lahko pripeti, da so objavljene informacije nepravilne. Za takšne napake ne prevzemamo odgovornosti. V primeru dvoma je stranka odgovorna za to, da stopi v stik z družbo Top 10 Potovanja pred rezervacijo.

V primerih, ko gre za bistveno napako, ki ne zadeva cene, strankam ponujamo priložnost, da zadevni izdelek zamenjajo za podoben izdelek (če je na voljo), oziroma se bomo dogovorili za pravično nadomestilo.

V primeru morebitne nepravilne cene (če se izdelek po pomoti ponuja po prenizki ceni), se stranki ponudi bodisi popolno nadomestilo bodisi lahko zadrži rezervacijo in doplača razliko med pravo ceno in plačano ceno.

Nekateri letalski prevozniki lahko v drugi fazi rezervacije dodatno zaračunajo ločeno pristojbino, v kolikor se skupna cena leta tega letalskega prevoznika ne prikaže v rezultatih iskanja. Skupna cena se prikaže samo na strani druge faze rezervacije, kjer je tudi navedena morebitna dodatna pristojbina.

Hotelske storitve in klasifikacija

Prosimo, upoštevajte, da hoteli, ki smo jih rezervirali za vas, niso ponujeni izključno družbi Top 10. Za primere omejitev v nastanitvenih objektih zaradi drugih hotelskih gostov ali njihovih dejavnosti ne odgovarjamo.

Hotelska ocena z zvezdicami/klasifikacija se uporablja za opis splošnih standardov in storitev hotela, stopnje storitev, kakovosti hrane in infrastrukturo ter opremo v hotelu. Metode razvrščanja se med dobavitelji in državami zelo razlikujejo, ocena z zvezdicami pa se uporablja zgolj kot smernica. Ocena z zvezdicami ni zagotovilo o kakovosti storitve s strani potovalne agencije.

Top 10 Potovanja ne prevzema odgovornosti za vsebino hotela (vključno s slikami, seznami objektov itd.), ki so prikazane na naši spletni strani. Hoteli lahko spremenijo objekte in njihove funkcije  brez predhodnega obvestila agencije Top 10 Potovanja in odgovornost strank je, da neposredno pred odhodom potrdijo objekt neposredno s hotelom. Posebej to velja za plavalne bazene in druge objekte na prostem. ki se ponavadi odprejo le v poletnem obdobju in kadar to dopušča vreme, razen če so v prodajnem opisu posebej navedeni časi odprtja.

10. člen – Zahteve glede potnega lista, vizuma in cepljenja

Pomembno je, da čim prej preverite zahteve glede potnega lista, vizuma ter zahteve glede cepljenja namembne države (in tranzitnih držav!), saj lahko obdelava zahtevane dokumentacije traja dalj časa. Načeloma morate zagotoviti, da je vaš potni list veljaven še vsaj 6 mesecev po potovanju, saj je to zdaj obvezna zahteva v mnogih državah po svetu. Družba Top 10 Potovanja ne prevzema nobene odgovornosti za finančne posledice, v kolikor ne upoštevate teh smernic.

Spletno mesto (http://www.mzz.gov.si/si/informacije_za_popotnike/http://www.mzz.gov.si/si/predstavnistva_po_svetu) ponuja najnovejše potovalne informacije o vaši destinaciji in tam lahko dobite informacije o potnih listih in vizumih, kot tudi informacije o cepljenju in drugih zdravstvenih zadevah. Na spletni strani boste našli tudi druge koristne informacije, med drugim o lokalnih običajih, transportu in vstopu v državo.

11. člen – Nosečnost in majhni otroci 

Nekateri letalski prevozniki in ponudniki križarjenj prepovedujejo potovanje ženskam, ki so v 28. tednu nosečnosti ali več. Obdobje nosečnosti se izračuna glede na datum prihoda s potovanja. Omejitve glede obdobja nosečnosti se lahko med različnimi podjetji razlikujejo. Stranka je odgovorna, da preveri posebne pogoje, kot jih določa letalski prevoznik oziroma ponudnik križarjenja v zvezi z nosečnostjo in zdravstvenim stanjem ter da se o tem tudi pogovori s svojim zdravnikom.

Z letalom lahko potujejo dojenčki, stari najmanj 6 tednov, in morajo potovati v naročju odraslega. Pred rezervacijo se prepričajte glede pogojev in navodil o letenju dojenčkov, kot jih določajo letalski prevozniki. Na splošno velja, da morajo otroci, starejši od dveh let, imeti svoj sedež. Večina letalskih prevoznikov nudi posebno otroško ceno za otroke, mlajše od dveh let. Načeloma se kot otroke šteje posameznike, stare od 2 do 11 let. Starostna meja se računa glede na datum prihoda s potovanja. Za otroke, stare 12 let ali več, se upošteva cena karte za odrasle osebe.

12. člen – Načini plačila potovanja

Možno je plačilo s kreditno / debitno kartico Mastercard, Diners, Visa ali direktnim nakazilom na naš račun. Za direktno nakazilo nam morate poslati sporočilo za pripravo UPN naloga, ki vam ga izdelamo na podlagi ustvarjene košarice na naši spletni strani ali posredovanih podatkov (ponudba, datum potovanja, imena, priimki ter rojstni datumi oseb).

Kot posebno ugodnost družba Top 10 Potovanja omogoča tudi obročno plačilo z direktnimi nakazili na račun. Na željo stranke družba pripravi plan obrokov z zneski in roki plačil. V kolikor stranka ponudbo sprejme, se potovanje potrdi ob plačilu prvega obroka. Stranka je dolžna vsako plačilo izvesti v roku skladno s poslano ponudbo. V kolikor družba Top 10 Potovanja ne prejme plačila ali potrdila o plačila v dogovorjenem roku se na ta zamujeni obrok doda 10 € zamudnih obresti za vsak poslani opomin. Opomin je poslan elektronsko in vsebuje št. opomina in novi znesek za plačilo obroka. V kolikor družba od stranke ne prejme nobenega odgovora, plačila ali potrdila o plačilu obroka se potovanje odpove oziroma stornira brez povračila do sedaj plačnih obrokov.

V primeru plačila preko UPN obrazca oz. bančnega nakazila bomo rezervirali in potrdili vaše potovanje šele, ko bomo prejeli avtentično potrdilo o plačilu z vaše strani. Zaradi te vrzeli obstaja majhno tveganje, da se bodo cene in razpoložljivost letov (in v nekaterih primerih tudi hotelov) spremenile, ko vam bomo želeli potrditi rezervacijo. V takem primeru vas bomo kontaktirali, vam izračunali kakšno je doplačilo ali našli drugo rešitev (sprememba hotela, datuma, sobe ipd.) pred končno rezervacijo.