Vse informacije za potovanje na Hrvaško! COVID-19 - Top 10 Potovanja

Vse informacije za potovanje na Hrvaško! COVID-19

Pravila vstopa na Hrvaško in kje lahko opravite hitri test na covid-19

NOVO!! Slovenija je v 18.6. v celoti spremenila sistem vstopa v Slovenijo in uvedla oranžen spisek covid območij ter na njega uvrstila tri hrvaške regije, med njimi tudi hrvaško obalo. To pomeni, da od sobote, 19.6., povratek brez karantene ni več možen brez covid testov ali potrdil o cepljenju ali prebolelosti. 

Slovenija je na evropskem oranžnem seznamu, zato Hrvaška za vstop brez karantene zahteva negativen hitri ali PCR test ali ustrezna potrdila o prebolelosti ali cepljenju.
 
V četrtke, 24.6., se pričakuje, da bo ECDC vsaj eno od dveh slovenskih regij, mogoče pa tudi celotno Slovenijo dal na zeleni seznam, kar bo pomenilo, da bo vstop na Hrvaško omogočen brez dodatnih potrdil. 
 
​Pred odhodom na Hrvaško priporočamo, da izpolnite spletni obrazec Enter Croatia, kjer vnesete podatke o kraju bivanja, osebne podatke in po novem naložite tudi potrdila, ki jih imate za prestop meje. Dodatna potrdila glede  rezervacije namestitve za vstop na Hrvaško niso potrebna.

HRVAŠKA ZAHTEVA ob vstopu: 

- Negativni hitri test max. 48 h od odvzema brisa (dovolj je natisnjeno potrdilo iz sistema zVEM - za prijavo potrebujete digitalno potrdilo)
 
- Negativni PCR test max. 72h od odvzema brisa
 
- Potrdilo o prebolelosti ali pozitivnem covid testu, ki je starejše od 11 dni in ne več kot 180 dni
 
- Potrdilo o prebolelosti ali pozitivnem covid testu in da je oseba znotraj 6 mesecev bila cepljena z vsaj enim odmerkom kateregakoli cepiva, se ji izjema vstopa brez negativnega testa ali karantene podaljša za 180 dni od datuma cepljenja
 
- Potrdilo o polnem cepljenju po pravilih proizvajalca (dovolj je tudi cepilni kartonček, še bolje je imeti potrdilo iz sistema zVEM). V primeru cepiv Pfeizer, AstraZeneca in Moderna po drugem cepljenju ni potrebno čakati še 14 dni za veljavnost potrdila. V primeru cepiva Janssen, kjer je samo en odmerek, pa je potrebno po cepljenju počakati 14 dni
 
- Enkratni odmerek cepiva Pfizer & Moderna, potrdilo velja od 22. dneva do največ 42. dneva po cepljenju
 
- Enkratni odmerek cepiva AstraZeneca, potrdilo velja od 22. dneva do največ 84. dneva po cepljenju
 
- potniki iz EU lahko vstopijo tudi brez testa ali dodatnega potrdila, vendar se jim v tem primeru odredi 10 dnevna karantena, ki jo lahko skrajšajo z negativnim hitrim ali PCR testom narejenim na Hrvaškem
 
Otroci mlajši od 12 let sodijo med izjeme, vendar le v primeru, ko imajo starši ali skrbniki ustrezna potrdila za vstop brez karantene.
 
Izjeme za vstop brez testa ali karantene so potniki v tranzitu (max. 12 ur), čezmejni delavci, šolarji, nujni družinski stiki, nujni zdravstveni posegi, nujni poslovni razlogi (obvezno povabilo za sestanek na Hrvaškem), delavci v kritični infrastrukturi npr. zdravstvo, policisti, vojska, civilna zaščita, pomorci in prevozniki.

Izvid lahko pridobite na tri načine:
1. Natisnete si ga s spletne strani zVEM, kamor dostopate z nameščenim certifikatom (digitalnim potrdilom). Izvid je v slovenskem in angleškem jeziku, najdete pa ga pod zavihkom eDokumenti.
2. Po prejetju SMS sporočila o rezultatu testiranja lahko pošljete elektronsko sporočilo, da posredujejo izvid testa. Naslov elektronskega sporočila prejmete pri navodilih ob testiranju. Za Ljubljano je npr. [email protected]
3. Izvid vam lahko posreduje osebni zdravnik.

Potrebni dokumenti za vrnitev v Slovenijo​
 
Hrvaška je glede na zemljevid ECDC razdeljena na štiri regije. Od 19.6. je na zelenem slovenskem seznamu samo Panonska regija, preostale tri regije:
Jadranska Hrvaška, mesto Zagreb in Severna Hrvaška pa so na oranžnem seznamu.
 
Novi odlok določa, da oseba, ki se vrača v Slovenijo iz zelene regije, ne potrebuje dodatnih covid potrdil. Mora pa imeti potrdilo, da je bivala v zeleni regiji npr. plačan hotel, kamp, potrdilo o prijavi gosta...
 
Oseba, ki prihaja z območja na oranžnem seznamu, pa lahko po novem vstopi v Slovenijo brez napotitve v karanteno le, če predloži negativni hitri ali PCR test, potrdilo o prebolelosti ali potrdilo o cepljenju - sprememba velja od sobote 19.6.
 
Pričakuje se, da bo vsaj hrvaška obala na zelenem evropskem seznamu od četrtka, 24.6., ob predpostavki, da bo Slovenija morala spremeniti seznam držav.
 
Povratek v Slovenijo je možen brez karantene v primerih:
 
- negativni hitri test, ki ne sme biti starejši od 48 ur od odvzema brisa. Test je lahko narejen v EU, schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Rusiji, Srbiji, Veliki Britaniji in Severni Irski ali ZDA ali , na kontrolnih točkah letalskih povezavah iz Turčije
 
- negativni PCR test, ki ne sme biti starejši od 72 ur od odvzema brisa in je lahko narejen v EU ali državah schengna, Srbiji, Veliki Britaniji ali na Severnem Irskem, v ZDA, Avstraliji, Novi Zelandiji, Kanadi, Izraelu ali Rusiji
- dokazilo o pozitivnem rezultatu PCR testa, ki je starejše od 10 dni in ne več kot 6 mesecev (iz EU držav, VB, ZDA, Srbija ...), ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela covid-19 in od simptomov ni minilo več kot 6 mesecev
 
- dokazilo o cepljenju zoper covid-19 s katerim oseba dokazuje, da je od prejema drugega odmerka cepiva Pfizer preteklo najmanj 7 dni ali cepiva Moderna, Sputnik, Sinovac ali Sinopharm najmanj 14 dni, od prejema prvega odmerka cepiv AstraZeneca ali Covishield najmanj 21 dni in  prvega odmerka Johnson & Johnson najmanj 14 dni
 
- osebe, ki so prebolele covid-19 in so bile znotraj 8 mesecev po pozitivnem PCR testu cepljene z vsaj enim odmerkom cepiva, ki ga prizna Slovenija. Ta izjema za osebe prične veljati takoj po cepljenju.
 
Če oseba pri vstopu v Slovenijo nima ustreznega potrdila ali ne sodi med spodnje izjeme, se jo napoti v 10 dnevno karanteno, ki jo je možno odpraviti, vendar šele peti dan po odrejeni karanteni s PCR testom v Sloveniji.
 
Za lastnike, najemnike in uporabnike nepremičnin (apartma, pavšal, plovilo) v državah EU še vedno velja izjema prehajanja meje s hitrim ali PCR testom in se čez mejo vrača v 72. Hitri test je v primeru te izjeme veljaven 72 ur od odvzema brisa. Izjema velja tudi za ožje družinske člane in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj. V primeru pavšala izjema velja tudi za osebe (uporabnike) napisane na pavšalni pogodbi.*
 
Izjeme za vstop brez karantene in PCR testa:
 
- oseba v tranzitu čez Slovenijo max. 12 ur oz. za tovorni promet max. 8 ur
 
- otrok, ki še ni dopolnil 15 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo ali v organizirani skupini v spremstvu vzgojitelja, učitelja ali skrbnika, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Slovenijo. Novo pa je, da če pa otrok potuje v spremstvu ostalih družinskih članov (npr. stari starši, stric, teta), mora oseba ob vstopu v  Slovenijo predložiti podpisano pooblastilo staršev, zakonitega zastopnika ali skrbnika
- oseba, ki mejo prehaja iz nujnih razlogov, vezanih na odpravo neposredne nevarnosti za zdravje, življenje, premoženje, nastanek materialne škode, ali iz poslovnih razlogov in se vrača čez mejo v 12 urah po prehodu meje​
- oseba, napotena na opravljanje nalog v sektorju mednarodnega prevoza ali z njega
 
- oseba z diplomatskim potnim listom ali tujega varnostnega organa npr. policija, pravosodje ali pripadniku Slovenske vojske, ki se vrača z misije ali pripadniku služb zaščite in reševanja za humanitarne prevoze in reševanje in se vračajo v 24 urah
 
- oseba, ki je bila iz tujine pripeljana z reševalnim vozilom
 
- pripadniku policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencem državnih organov in akreditiranim novinarjem na službeni poti v tujini (taka oseba mora opraviti testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 s PCR testom ob prihodu v Slovenijo, pogoje za osamitev pa ji do prejema izvida testiranja zagotovi delodajalec);
- osebi, ki dnevno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo ali izobraževanje, in oseba, ki prevaža dnevne šolarje in se čez mejo vrne tako po opravljenem prevozu
 
- dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se vrača čez mejo najpozneje v 10 urah po prehodu meje - velja tudi za njihove ožje družinske člane in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.
 
Vstop v Slovenijo se dovoli državljanu EU ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice EU ali schengenskega območja, ki predloži hitri ali PCR test, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, in se čez mejo vrača v 72 urah po prehodu meje, kjer je opravljal:
 
- varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore
 
- oskrbo ali nego družinskih članov
 
- vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi - velja tudi za pavšaliste v kampih ali lastnike plovil - izjema za vzdrževalna dela velja tudi za ožje družinske člane in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.
 
Izjeme za vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno in s predložitvijo 7-dnevnega negativnega PCR ali hitrega testa
Vstop v Slovenijo se s 7 dnevnim negativnim testom dovoli:
 
- čezmejnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje ali je napoten na delo v eno od držav EU ali schengna (ustrezna dokazila) in se vrača v 5 dneh po prehodu meje
 
- osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj
 
- osebi, ki mejo prehajajo iz družinskih razlogov zaradi izvajanja starševske skrbi in stikov z otrokom ali zaradi vzdrževanja stikov z zakoncem, zunajzakonskim partnerjem, partnerjem iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze, in se čez mejo vračajo v 72 urah po prehodu meje - velja tudi za ožje družinske člane in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.

LOKACIJE TESTIRANJA NA HRVAŠKEM

Lokacija PCR in hitrega testa na Hrvaškem

Glede na to, da je največ slovenskih potnikov v smeri Istre, Kvarnerja in Zagreba, smo preverili, kje v teh regijah je možno opraviti hitri test.

Pomembno je, da potniki naredijo test tik pred vstopom v Slovenijo, saj se za prehod meje brez karantene upoštevajo le negativni testi, ki od odvzema brisa niso starejši od 24 ur. Glede na zadnje informacije potnikov z mejnih prehodov, pa je potrebno pridobiti potrdilo o negativnem testu (pisno ali vsaj po mailu), ker v nekaterih primerih samo SMS obvestilo ni bilo dovolj.

Istra -lokacije hitrega testiranja

Umag

Doma zdravlja Umag -  Umag, E. Pascali 3 - hitri antigenski test stane 200 kun, PCR pa 750 kun. Testirajo vse dni od ponedeljka do sobote (predvidoma med 10.30 - 12.30h). Naročanje na +385 99 529 8222 ali na [email protected] (pošlje se osebne podatke, datum rojstva, tel. št in razlog testiranja).

Plava Laguna kampi Savudrija, Finida, Kanegra, Park Umag - za goste kampov nudijo cenejše testiranje v Umagu ali Poreču - hitri test stane 125 HRK (rezultati v 1 uri), PCR test pa 470 HRK (rezultati v 24 urah). Predhodne prijave na testiranje so potrebne na recepciji kampa.

Kamp Lighthouse - Savudrija, za svoje goste imajo dogovorjeno posebno ceno testiranja v Umagu, hitri test 125 HRK, PCR test pa 470 HRK - prijavo in plačilo uredite v kampu, testiranje je v Umagu.

Novigrad

Kampa Aminess Maravea Resort in Aminess Sirena za svoje goste omogočata cenejše testiranje - PCR test 375 HRK in hitri antigenski test 150 HRK. Nujna prijava gostov dan ali dva pred testom na recepciji kampa.

Poreč
Poliklinika dr. Jerković - Ul. Vladimira Gortana 25, 52440, Poreč
Od ponedeljka do petka 8 -15h, sobota 9 – 12h
Izvajajo hitri antigenski test - prijava na testiranje +385 52 434 850
 
Poreč - Funtana
 
Istarski dom zdravlja Poreč, Ul. Maura Gioseffia 2, delajo hitre teste - cena 200 HRK in PCR teste - cena 750 HRK. Testirajo samo v soboto med 13.30 - 14.30h, v primeru povečanega števila, bodo verjetno povečali število terminov med tednom. Kontakt za prijavo na testiranje [email protected] ali tel.: +385 99 529 82 22 (pošlje se osebne podatke, datum rojstva, tel. št in razlog testiranja).
 
Valamar kampi - za svoje goste npr. Istra Premium, Lanterna, Solaris, Orsera ... organizirajo testiranje po posebni ceni, hitri test 130 HRK , PCR test 470 HRK
 
Plava Laguna kampi Ulika, Bijela Uvala, Zelena Laguna in Puntica - za goste kampov nudijo cenejše testiranje v Poreču ali Umagu - hitri test stane 125 HRK (rezultati v 1 uri), PCR test pa 470 HRK (rezultati v 24 urah). Predhodne prijave na testiranje so potrebne na recepciji kampa.
 
Kamp Polidor, Funtana - omogoča za svoje goste testiranje - hitro testiranje v kampu 250 HRK, na lokaciji v Poreču 100 HRK, PCR testiranje v Poreču ali Puli po ceni 375 HRK.
Poliklinika dr. Jerković - Ul. Vladimira Gortana 25, 52440, Poreč - samo hitro testiranje, od ponedeljka do petka 8 -15h, sobota 9 – 12h, prijava na testiranje +385 52 434 850 - www.poliklinika-jerkovic.hr
 
Vrsar
Maistra omogoča za svoje goste v kampih in hotelih v Vrsarju - Porto Sole, Valkanela, Koversada testiranje po posebnih cenah - hitri test 105 HRK, PCR test 375 HRK. Več informacij in naročanje na recepiji turističnih objektov.
 
Rovinj
Maistra omogoča za svoje goste v kampih in hotelih v Rovinju - Amarin, Polari, Veštar testiranje po posebnih cenah - hitri test 105 HRK, PCR test 375 HRK Več informacij in naročanje na recepiji turističnih objektov.
 
Kamp Valalta in Val Saline omogočata za svoje goste testiranje v kampu Valata - cena PCR testiranja je 375HRK, cena hitrega antigenskega testa pa 100 HRK. Rezultati PCR testa so v 24 urah, pošljejo na mail. testiranje je pon. - sob. med 11.15 in 12.15h. Predhodna prijava na test na recepciji ali na [email protected], kjer se test tudi plača.
 
Pula
Arena Hospitality Group - za goste njihovih kampov npr. Arena Medulin, Arena Stupice, Arena Stoja, Arena Grand Kažela ... omogočajo cenejše testiranje v Puli . Obvezna prijava na recepciji kampa - cena za hitri test 100 HRK; cena za PCR test 375 HRK.
 
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije - Nazorova 23, Pula - od ponedeljka do petka ob 11h, sobota ob 9h, nedelja ob 10h. Obvezna predhoda najava +385 99 529 82 22 ali na mail [email protected] (pošlje se osebne podatke, datum rojstva, tel. št in razlog testiranja). Cena hitrega testa 200 HRK, cena PCR testa 750 HRK, plača se na kraju testiranja.
 
Terra Medica Pula - Amfiteatarska 8, Pula - od ponedeljka do petka 8 – 18h, sobota 9 – 14h, izvajajo hitre in PCR teste na covid-19 – prijava na testiranje +385 98 410 680 ali na  - www.terramedica.eu, cena za hitri test 200 HRK; za PCR test 750 HRK.
 
Buzet
Zavod za javno zdravstvo, Goričica 1, Buzet - cena hitrega testa 200 HRK, cena PCR testa 750 HRK, plača se na kraju
testiranja. Testirajo samo v soboto med 8 -9h, v primeru povečanega števila, bodo verjento povečali število terminov med tednom.
Obvezna predhoda najava +385 99 529 82 22 ali na mail [email protected] (pošlje se osebne podatke, datum rojstva, tel. št in razlog testiranja).
 
Kvarner - lokacije hitrega in PCR testiranja
 
PCR testiranje na Kvarnerju
Cena PCR testa je na vseh lokacijah na Kvarnerju enaka 490 HRK, cena za hitri test 150 HRK. Rezultati se običajno dobijo v roku 24 ur na mail, kar zadostuje za prehod meje.​
 
Reka
Nastavni zavod za javno zdravstvo , Krešimirova 52a, Rijeka  - PCR testiranje (490 HRK) vsak dan pon. - sob. med 8 - 12h na parkirišču pred stavbo (drive in), naročanje ni potrebno. Plačilo na samem kraju, tudi s kreditno kartico. Več informacij po mailu: [email protected] ali tel.: +385 51 554 803 ali na spletu http://zzjzpgz.hr.
 
Klinički bolnički centar Rijeka (KBC Rijeka), Krešimirova 42, Rijeka - PCR testiranje vsak dan  (490 HRK) , tudi nedelja in prazniki, med 8 - 9h in 12.30 - 13.30h, rezultati so v 24 urah. Potrebno se je naročiti in predhodno tudi plačati testiranje (prinese se potrdilo o plačilu) na mail: [email protected] ali tel.: +385 51 658 844 (naročanje vsak dan med 8 - 15h. Več informacij kbc-rijeka.hr
 
Opatija
PCR testiranje, cena (490 HRK), v Opatiji poteka na parkirišču bivšega hotela Zagreb na Slatini, Trg Vladimira Gortana 1. Testiranje poteka vsak dan od pon. do pet. med 8 - 10 uro - mail: [email protected], telefon: +385 51 718 067. Plačilo je direktno na kraju testiranja.
 
Crikvenica
PCR testiranje poteka v objektu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, Kotorska ulica 13a, Crikvenica - vsak dan od pon. do pet. med 8 - 9h. Plačilo 490 HRK za testiranje je na samem kraju - [email protected]; telefon: +385 51 241 055
 
Otok Krk
PCR testiranje poteka v mestu Krk, pred ambulanto Doma zdravlja, Vinogradska 2b, Krk. Testiranje poteka v pon., tor., čet. in pet. med 8 - 9h. Plačilo 490 HRK je na licu mesta. Mail za prijavo : [email protected], telefon: +385 51 221 955.
 
Otok Cres
PCR testiranje poteka v mestu Cres - Zavod za javno zdravstvo, Turion 26, Cres - testiranje poteka v pon., tor., čet. in pet. med 10 - 11h (možne so spremembe glede na prijave). Plačilo 490 HRK na samem kraju testiranja samo v gotovini. Mail za naročanje: [email protected], telefon: +385 51 572 218.
 
Otok Lošinj
PCR testiraje poteka v malem Lošinju - Nastavni zavoda za javno zdravstvo, Dominika Skopinića 4, Mali Lošinj. Testiranje poteka v pon., tor., čet. in pet. med 8 - 9h. Plačilo 490 HRK na kraju testiranja. Naročanje na mail: [email protected], telefon: +385 51 233 574.
 
Otok Rab
PCR testiranje poteka v mestu Rab - Nastavni zavoda za javno zdravstvo, Palit 143a, Rab. Testiranje poteka v pon., sred. in pet. med 8 - 9h. Plačilo 490 HRK na kraju testiranja. Naročanje mail: [email protected], telefon: +385 51 776 924
 
Delnice
PCR testiranje poteka v prostorih Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, Ivana Gorana Kovačića 1, Delnice. Testiranje poteka v pon., čet. in pet. med 8 - 9h. Plačilo 490 HRK na samem kraju. Naročanje mail: [email protected], telefon: +385 51 814 097.
 
Hitri testi - HAG na Kvarnerju
 
Hitre teste na območju Kvarnerja izvaja Dom zdravlja Primorske – goranske županije, lokacije Reka, Opatija, Crikvenica, Krk, Cres, Mali Lošinj, Rab in Delnice. Prijave po mailu na [email protected] Pošlje se podatke: ime in priimek, kraj bivanja in telefonsko številko. V najkrajšem možnem času boste prejeli povratno informacijo o lokaciji in času testiranja. Cena testiranja je 150 HRK, rezultati so v 15 – 20 minutah po testiranju.
 
Lokacije in predvideni termini hitrega testiranja - cena je povsod 150 HRK:
 
- Dom zdravlja Krk - Vinogradska ul. 2b - pon., tor., čet., pet. 8 - 9h
 
- Dom zdravlja Reka - Krešimirova ul. 52A - od ponedeljka do sobote 8 - 12h
 
- Dom zdravlja Opatija - Stube dr. Vande Ekl 1 - od ponedeljka do petka 8 - 10h
 
- Dom zdravlja Crikvenica - Kotorska ul. 13a - od ponedeljka do petka 8 - 9h
 
- Dom zdravlja Cres - Turion ul. 26 - pon., tor., pet. 8 - 9h
 
- Dom zdravlja Mali Lošinj - Dominika Skopinića 4 - pon., tor., čet., pet. 8 - 9h
 
- Dom zdravlja Rab - Palit 143 - pon., sred., pet. 8 - 9h
- Dom zdravlja Delnice - Šetalište I.G. Kovačića 1 - pon., čet., pet. 8 -9 h
 
Specijalna bolnica Medico - Agatićeva 8, 51000 Rijeka - delajo samo hitre teste od ponedeljka do petka med 7-21h in sobota med 7.30 -14h, cena 350 HRK, rezulati v 15 – 20 minutah. Prijava na testiranje po telefonu +385 51 263 109 - www.medico.hr
 
Agram Bolnica - Riva 8, 51000, Rijeka - delajo samo hitre teste, Ponedeljek 7 – 20h, torek – petek 7 – 16h, sobotoa 7 – 12h, cena 290 HRK – prijava na testiranje +385 51 205 400 - www.agram-bolnica.hr
 
Dalmacija - lokacije hitrega in PCR testiranja​
 
Novalja
Dom zdravlja, Špital 1, Novalja - PCR test po ceni 950 HRK (rezultati v 24-28h) in hitro testiranje po ceni 250 HRK (rezultati v 1 uri) . Testiranje izvajajo pon. - sob. ob 14.30h, hitre teste v sob. ob 10h, ned. ob vrsti testov ob 16h. Plačilo samo v gotovini. Naročanje +385 99 752 30 50 (med 8.30 - 9.30 & 16 - 17h) ali [email protected], www.novalja.hr
 
Zadar​
Zavod za javno zdravstvo, Ul. Ljudevita Posavskog 7a, Zadar - PCR testiranje cena 800 HRK; hitro testiranje cena 200 HRK, testirajo od pon. do sob. med 7.30 in 13.30h, naročanje +385 23 643 380 (11 - 14h). Potrebno plačilo vnaprej - več informacij in obrazec za testiranje na www.zjz-zadar.hr
 
Bolnica Zadar, Bože Peričića 5, Zadar - PCR testiranje cena 800 HRK; hitro testiranje cena 200 HRK, testiranje možno po predhodni prijavi, ko določijo tudi datum in uro - prijave oz. dodatne informacije +385 23 505 757, www.bolnica-zadar.hr
 
Agram Bolnica - Obala kneza Branimira 5, Zadar - samo hitro testiranje - cena 290 HRK, ponedeljek in četrtek 7-20h, torek, sreda, petek 7 – 16h, sobota (prva v mesecu) 7 – 11h, prijava na testiranje +385 23 301 450, www.agram-bolnica.hr
 
Šibenik
Zavod za javno zdravstvo, Matije Gupca 74, Šibenik - PCR test cena 650 HRK, testiranje poteka od ponedeljka do petka po prej določenem terminu, potrebno se je predhodno naročiti in tudi plačati test - več na tel. +385 91 434 12 08 (7-15h) ali +385 22 341 232 ali na www.zzjz-sibenik.hr
 
Klinika Affidea Vita, Ul. Matije Gupca 93, Šibenik, delajo samo hitre antigenske teste - cena 300 HRK, pon. - pet. med 8 - 20h, tel.+385 22 312 644, https://affidea.hr
 
Split
Zavod za javno zdravstvo, Vukovarska ul. 46, Split - PCR testiranje po ceni 400 HRK ali hitri test po ceni 200 HRK, testirajo pon. - sob. med 7 - 19h. Več informacij www.nzjz-split.hr ali +385 99 819 58 63.
 
Klinika Affidea Kalajžić, Ulica Moliških Hrvata 4, Split, delajo samo hitre antigenske teste - cena 300 HRK, pon. - pet. med 7.30 - 19.30h, tel.+385 21 453 310, https://affidea.hr
 
Makarska
Dom zdravlja Makarska, Stjepana Ivičevića 2, Makarska - PCR test po ceni 400 HRK, testirajo do pon. do sob. med 7 - 8.30h. Predhodna prijava na +385 21 612 716, potrebno vnaprejšnje plačilo. Več informacij >> https://makarska-info.hr
 
Bol na Braču
Ordinacija dr. Markica Tomić, Ul. Bolskih Pomoraca BB, 21420, Bol - izvajajo samo hitre teste, tel.: +385 21 635 112
 
Dubrovnik
Zavod za javno zdravstvo, Ul. dr. Ante Šercera 4a, Dubrovnik - PCR test 700 /1000 HRK - dražji rezultati v 4 urah, drugače v 24 urah, hitri test 150 HRK. testiranje poteka od pon. - sob. med 7.30 in 12h. Naročanje za PCR test na +385 20 341 020 (12 - 14h) ali po mailu na [email protected]
 
Bolnica Dubrovnik, Dr. Roka Mišetića 2, Dubrovnik - lokacija na parkirišču pred bolnico, vsak dan pon. - sob. med 7.30 in 10h., cena PCR testa 700 HRK. prijave na [email protected]
 
Osrednja Hrvaška - lokacije hitrega in PCR testiranja
 
Zagreb
Zavod za javno zdravstvo, Rockefellerova 2, Zagreb (sistem drive in na parkirišču) - PCR test po ceni 500 HRK, hitri testi 150 HRK. Testirnaje poteka pon. - pet. 7.30 - 9.30h in sob. med 8 - 10h. Obvezno naročanje na > https://covid.hzjz.hr ali na [email protected]
 
Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević, Mirogojska 8, Zagreb - PCR test cena 502 HRK, rezultati v 24 urah, testiranje med tednom 9 - 17h, sobota in nedelja 9 - 12h. Obvezno predhodna prijava na spletni strani https://bfm.hr , tel.: +385 1 282 61 87 (8-14h)
 
Zavod ja javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, Mirogojska 16, Zagreb - PCR test po ceni 625 HRK z vključenim potrdilom. testiranje poteka pon. - pet. 10 - 16h, sob. 10 - 14h, ned. 8 - 12h. Prijave na spletu https://prijavnicentar.hr/testiranje/stampar ali po mailu [email protected]
 
Za obiskovalce Zagreba, ki vsaj 1 noč prespijo v mestu - Turistička zajednica grada Zagreba - Centar za posjetitelje, Trg bana Josipa Jelačića 11 - testiranje samo za vikend ali praznik - PCR ali hitro testiranje po ceni 750 HRK oz. 250 HRK - cena pa je za turiste 50% nižja, ker testiranje subvencionira mesto. Prijave na +385 1 4814 051 ali [email protected] Več - www.infozagreb.hr
Agram bolnica - Trnjanska cesta 108, Zagreb - Hitri test 290 HRK, PCR test 950 HRK, testiranje poteka ponedeljek – petek 7 – 21h, sobota 7 – 12h - prijava na testiranje +385 1 304 66 66, www.agram-bolnica.hr
 
Poliklinika LabPlus - Maksimirska cesta 282, Zagreb - delajo samo hitre teste, cena 250 HRK,  testiranje ponedeljek – petek med 7 – 19h, prijava na testiranje +385 1 4673 648, www.poliklinika-labplus.hr
 
Poliklinika Medikol, Voćarska 106, Zagreb. Hitri testi 300 HRK, PCR testi 850 HRK. Testiranje ponedeljek - petek 8 - 15h, sobota 8 - 12.30h - prijave na tel. +385 99 7000 033, www.medikol.hr
 
Klinika Affidea Čavka, Jordanovac 99, Zagreb, delajo samo hitre antigenske teste - cena 300 HRK, pon. - pet. med 7 - 20h, tel.+385
1 2316 704, https://affidea.hr
 
Karlovac
Zavod za javno zdravstvo, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, PCR testiranje od pon. do pet. med 8 - 11.20h, sob. 8 - 9h. Cena PCR testa 500 HRK. Prijave na [email protected] ali na +385 99 4892932 - www.zjzka.hr
 
Varaždin
Zavod za javno zdravstvo, Ul. Ivana Meštrovića 1/11. Hitro testiranje po ceni 195 HRK, PCR testiranj 400 HRK (poteka v bolnici Varaždin). Prijave na +385 42 65 31 30 ali [email protected] - http://zzjzzv.hr
 
Agram Bolnica - Zagrebačka 51, Varaždin - samo hitro testiranje po cnei 290 HRK, ponedeljek – sreda in petek 7 – 16h, četrtek 7 – 20h, sobota po potrebi 7 – 12h, prijava na testiranje +385 42 500 501 - www.agram-bolnica.hr
 
Čakovec
Zavod za javno zdravstvo, Svetojelenska cesta, Čakovec (parkirišče bolnice) - PCR test cena 500 HRK (za nujne primere 1.000 HRK), testiranje od pon- do pet. od 7.30. prijave na testiranje +385 40 386 841 (7 - 15h) ali na mail: [email protected], https://www.zzjz-ck.hr
 
Poliklinika Medikol, Prešernova 13, Čakovec, samo hitro testiranje, cena 300 HRK. Testiranje ponedeljek - petek med 12 - 14h. Prijave na tel. +385 40 638 500 - www.medikol.hr
 
Slavonski Brod
Zavod za javno zdravstvo, Vladimira Nazora 2a, Slavonski Brod - PCR testiranje, cena testa 590 HRK, vikend 700 HRK, nujno rezultat v 5 urah 990 HRK, hitri test 170 HRK. Testiranje pon. - sob med 7.15 - 8h, nedelja po dogovoru. naročanje tel. +385 35 444 796 (10.30 - 13.30h),  http://zzjzbpz.hr
Oglejte si vse članke